ΜΑΓΝΗΤΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ

Το Μαγνητομηχανικό Σύστημα μείωσης της ανάκρουσης χρησιμοποιεί το Μηχανικό Σύστημα και μία ξεχωριστή βάση που φέρει Μαγνήτη. Το σύστημα δουλεύει εξαιτίας των πολλαπλών ελατηρίων (του Μηχανικού Συστήματος) που σε συνεργασία με τον πανίσχυρο Μαγνήτη της βάσης κλειδώνει το κλείστρο με διπλάσια δύναμη (εξαιτίας της μαγνητικής έλξης), προκαλώντας χρονοκαθυστέρηση στην οπισθοδρόμηση του κλείστρου. Έτσι επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή διαφυγή αερίων από το ρύγχος της κάνης , ακολούθως το κλείστρο οπισθοδρομεί ηπιότερα μεταφέροντας λιγότερη κινητική ενέργεια στο σώμα του όπλου. Το Σύστημα αυτό προστατεύει το όπλο, μειώνει σημαντικά την ανάκρουση , εξαλείφει τις εμπλοκές , βελτιώνει την ταχυβολία, προστατεύει από δυσλειτουργίες (αδυναμία απελευθέρωσης επικρουστήρα) εξαιτίας ανοίγματός του κλείστρου από επαφή (σε Glock και παρόμοιου τύπου πιστόλια) , προσφέροντας στο χρήστη τον απόλυτο και ασφαλή έλεγχο του όπλου.

 

Newsletter

Make sure you don't miss our product updates and interesting events by joining our newsletter program.

SSL Certificate